Controle bij belastingsamenwerking Woudenberg en Scherpenzeel was onvoldoende

Uit onderzoek van de rekenkamercommissie naar de belastingsamenwerking tussen de gemeente Woudenberg en Scherpenzeel is gebleken dat de controle op de werkzaamheden tekort is geschoten. In het onderzoek, dat voor de gemeente Woudenberg is uitgevoerd, is gekeken naar wat er fout is gegaan bij de uitvoering van de belastingtaken en welke lessen er zijn geleerd.

Aanleiding onderzoek

De gemeente Woudenberg werkte van 2011 tot en met 2020 samen met de gemeente Scherpenzeel op het gebied van de gemeentelijke belastingen. Voor kleinere gemeenten is samenwerken een manier om de dienstverlening op peil te houden. Voor het uitvoeren van de belastingtaken hadden de gemeenten afspraken gemaakt, waarbij in de praktijk het werk door de gemeente Scherpenzeel werd gedaan. Tot en met 2017 verliep de samenwerking goed. In 2019 kwamen diverse problemen in de belastingadministratie naar voren. Op verzoek van de gemeenteraad van Woudenberg heeft de rekenkamercommissie onderzocht waardoor deze problemen zijn ontstaan.

Gevolgen problemen belastingadministratie

Door achterstanden in de belastingadministratie ontvingen niet alle inwoners in de jaren 2017 tot en met 2019 een aanslag van de onroerendzaakbelasting, die ze wel hadden moeten krijgen. Daardoor kon de gemeente niet alle belastinginkomsten innen. Met veel inspanning en met behulp van externe specialisten zijn de problemen aangepakt en uiteindelijk opgelost. De belastingaanslagen zijn in de jaren daarna gecorrigeerd, waardoor de gemeente Woudenberg geen inkomsten heeft mis gelopen.

Te weinig controle op uitvoering

De rekenkamercommissie concludeert uit het onderzoek dat de problemen vooral zijn ontstaan doordat het belastingteam, dat de taken moest uitvoeren, niet in staat was om deze goed uit te voeren. Door gebrek aan capaciteit en kennis. Er werd vooral samengewerkt op basis van vertrouwen en er was onvoldoende controle op de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij had het management onvoldoende aandacht voor de problemen van het team.  

Samenwerking met Veenendaal en lessen

De belastingsamenwerking tussen Woudenberg en Scherpenzeel is eind 2020 beĆ«indigd. Voor een kleinere gemeente als Woudenberg is het lastig om dergelijke specialistische belastingtaken zelfstandig uit te voeren. De gemeente Woudenberg is een samenwerking aangegaan met de gemeente Veenendaal. De gemeente Scherpenzeel heeft een andere keuze gemaakt voor het uitvoeren van de belastingtaken.  De rekenkamercommissie adviseert de gemeente Woudenberg om bij nieuwe samenwerkingen goede afspraken te maken over taakverdeling, verantwoordelijkheden en de manier waarop controle en verantwoording over de werkzaamheden plaatsvindt.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiĆ«ntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ingrid Spoor, secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie, tel. 06-20475714, e-mail: i.spoor@barneveld.nl. Lees hier het eindrapport belastingsamenwerking Woudenberg.