Doorwerking rekenkameronderzoek handhaving en legalisering Barneveld

In 2013 en 2014 heeft de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand een onderzoek uitgevoerd naar de handhaving en legalisering op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving in de gemeente Barneveld. In juli 2014 heeft de rekenkamercommissie hierover een rapport aangeboden aan de gemeenteraad.

In 2020 is een doorwerkingsonderzoek uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de implementatie van aanbevelingen. Het doorwerkingsonderzoek is gebaseerd op documentenonderzoek en interviews met de portefeuillehouder handhaving en toezicht, een gemeenteambtenaar en een medewerker van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).

Normaliter voert de rekenkamercommissie drie jaar na afronding van een onderzoek het doorwerkingsonderzoek uit. In overleg met de auditcommissie van Barneveld is het huidige doorwerkingsonderzoek een aantal jaren uitgesteld, vanwege andere zaken die bij de rekenkamercommissie (onderzoek naar innovatief aanbesteden) en het college van Barneveld (zandkwestie) prioriteit hadden.

 

Download het doorwerking onderzoek (pdf, 267 KB)
Naar overzicht