Is schuldhulpverlening in Nijkerk effectief?

Deze vraag staat centraal in een nieuw onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Bij het voorkomen en oplossen van financiƫle schulden van inwoners heeft de gemeente een verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om te kijken of de gemeente haar taak goed uitvoert en de juiste mensen bereikt met schuldhulpverlening.

Wat onderzoekt de rekenkamercommissie en waarom?

In dit onderzoek kijkt de rekenkamercommissie hoe de gemeente Nijkerk de schuldhulpverlening heeft georganiseerd. Is dit effectief en bereikt de schuldhulpverlening de juiste inwoners? De rekenkamercommissie onderzoekt welke afspraken de gemeente gemaakt heeft met organisaties die schuldhulpverlening uitvoeren. Ook de ervaringen van inwoners die gebruikmaken van schuldhulpverlening worden betrokken in het onderzoek. Het onderzoek zal aanbevelingen opleveren voor verbetering van de schuldhulpverlening als dat nodig blijkt.

Planning

De rekenkamercommissie voert het onderzoek uit in het najaar van 2020 tot en met het voorjaar van 2021. De gemeenteraad ontvangt het rapport naar verwachting in de eerste helft van 2021. Het rapport wordt dan ook op deze website gepubliceerd.

Naar overzicht