Meer aandacht nodig voor aantal vrijwilligers in de toekomst in Leusden

Volgens de gemeente Leusden zijn er voldoende vrijwilligers en verloopt het vrijwilligerswerk naar tevredenheid. In Leusden zijn weliswaar meer vrijwilligers actief dan landelijk gezien, maar er zijn ook gemeenten van vergelijkbare grootte met meer actieve vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat de gemeente nadenkt over hoe ze meer inwoners enthousiast kunnen maken om vrijwilliger te worden. Dit en meer blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.  

Vrijwilligersbeleid naar tevredenheid uitgevoerd door Lariks

De welzijnsorganisatie Lariks voert het gemeentelijke vrijwilligersbeleid uit. Lariks organiseert en ondersteunt diverse activiteiten voor vrijwilligers in Leusden. Bijvoorbeeld de Huiskamer van Leusden, de Matchbeurs, trainingen en workshops voor vrijwilligers en het mantelzorgcompliment. Vrijwilligers waarderen deze activiteiten.

Beperkt inzicht in omvang vrijwilligersgroep is risico voor de toekomst

De rekenkamercommissie concludeert uit het onderzoek dat de omvang van de vrijwilligersgroep wel voldoende lijkt. Maar de gemeente heeft geen volledig inzicht in het aantal actieve inwoners. De gemeente houdt dit ook niet actief bij. De rekenkamercommissie ziet dit als een risico voor de toekomst. Algemeen wordt verwacht dat in Nederland en ook in Leusden vrijwilligers steeds belangrijker worden vanwege de terugtredende overheid op tal van maatschappelijke terreinen. Als de gemeente niet in de gaten houdt of en waar de inzet van vrijwilligers afneemt, dan kunnen maatschappelijke activiteiten in de toekomst mogelijk niet meer plaatsvinden. 
De rekenkamercommissie adviseert de gemeente om het inzicht in de groep vrijwilligers te verbeteren en te streven naar een toename van het aantal vrijwilligers.

Bekijk het eindrapport van het onderzoek naar het vrijwilligersbeleid in de gemeente Leusden (pdf, 1.73 MB).

Naar overzicht