Onderzoek naar de rol van de gemeente Leusden bij samenwerkingsverbanden van start

De gemeente Leusden werkt voor de uitvoering van diverse taken samen met andere partijen in samenwerkingsverbanden, die verbonden partijen worden genoemd. De rekenkamercommissie gaat onderzoeken hoe de gemeente zicht houdt op deze partijen en hoe ze dit kan verbeteren.

Verbonden partijen in Leusden

Samenwerken met andere partijen is voor gemeenten vaak noodzakelijk vanwege de grote maatschappelijke opgaven en de complexiteit van de taken. Voor gemeenten is het vaak niet mogelijk om deze opgaven en taken alleen uit te voeren. De gemeente Leusden is betrokken bij veertien verbonden partijen. Daarvan is deelname in twee wettelijk verplicht: de Veiligheidsregio (VRU) en de GGD regio Utrecht. Deelname in de andere twaalf samenwerkingen is min of meer een vrije keuze.

Wat onderzoekt de rekenkamercommissie en waarom?

Samenwerken lijkt heel vanzelfsprekend en noodzakelijk, maar in de praktijk blijkt het nog niet altijd eenvoudig om als individuele gemeente invloed uit te oefenen op het samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor het college als voor de gemeenteraad. Hoe houdt de gemeente grip op de samenwerkingsverbanden? Waar moet je grip op houden: op de organisatie of het beleid? Hoe kun je als raad je rol als volksvertegenwoordiger goed uitoefenen, kaders meegeven én het college controleren als er steeds meer over de grenzen van de eigen gemeente wordt gewerkt met andere partijen? Welke sturingsmogelijkheden zijn er? Wat kan de gemeente doen om het zicht op de samenwerkingsverbanden te verbeteren? Deze vragen komen aan de orde in het rekenkameronderzoek.

Planning

De rekenkamercommissie voert het onderzoek uit in de tweede helft van 2022. De gemeenteraad van Leusden ontvangt het rapport naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023. Het rapport wordt dan ook openbaar op de website van de rekenkamercommissie: www.rkvalleienveluwerand.nl.