Persbericht: Uit de schulden in Nijkerk

De gemeente, PLANgroep en vrijwilligersorganisaties doen veel om schulden bij inwoners in een vroeg stadium op te sporen en om hen uit de schulden te helpen. De gevallen van recidive – terugval in schulden – zijn vrij laag. Dat lijkt erop te duiden dat de aanpak effectief is en eraan bijdraagt dat mensen die schuldhulpverlening aanvragen uit de schulden komen. Er zijn echter ook zaken die beter kunnen, zo blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.

Beleid sluit niet meer goed aan bij de actualiteit

Het beleid voor schuldhulpverlening van de gemeente voldoet aan landelijke wetgeving. Maar de doelen die de gemeente nastreeft zijn sinds lange tijd niet meer geactualiseerd en staan in verschillende documenten. Het beleid sluit daardoor minder aan bij de dagelijkse praktijk van de uitvoering. De rekenkamercommissie raadt aan om de doelen en beoogde resultaten op het gebied van schuldhulpverlening te actualiseren.

Samenwerking ketenpartners: de lijnen zijn kort

Er is een aantal organisaties in Nijkerk dat mensen met financiële problemen ondersteunt. Deze organisaties kennen elkaars hulpaanbod en weten elkaar te vinden. De gemeente houdt partners op de hoogte van relevante ontwikkelingen. De vrijwilligersorganisaties zorgen voor professionele ondersteuning van hun vrijwilligers. Wel leidt het grote aanbod deels tot overlap in dienstverlening en dat kan bij inwoners zorgen voor onduidelijkheid over waar zij terecht kunnen met hun vraag. Daarom is goede en laagdrempelige informatievoorziening over schuldhulpverlening belangrijk.

Het maken van afspraken kan beter

Wat voor de vrijwilligersorganisaties wat onduidelijk is, is hoeveel en welke hulpvragen (de betaalde) uitvoeringsorganisatie PLANgroep kan doorverwijzen naar de vrijwilligersorganisaties. Daardoor kan het gevoel bij vrijwilligers ontstaan dat zij voor een deel het werk van de (betaalde) uitvoerder doen. De rekenkamercommissie raadt aan dat de organisaties hier afspraken over maken. Ook is het belangrijk dat de gemeente aan vrijwilligersorganisaties die subsidie ontvangen meldt welke doelen ze nastreeft, zodat organisaties daar rekening mee kunnen houden in hun activiteiten.

Reactie college en vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft positief gereageerd op de conclusies en onderschrijft grotendeels de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie biedt het rapport aan de gemeenteraad aan en is graag bereid om daarover vragen te beantwoorden tijdens de raadsbehandeling.

Lees het volledige onderzoeksrapport.