Start rekenkameronderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeente Nijkerk

De rekenkamercommissie start een onderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeente Nijkerk. De gemeente heeft een ‘Inclusie Agenda’. Daarin beschrijft de gemeente hoe zij meer toegankelijk wil zijn voor mensen met een beperking of met een andere achtergrond. De rekenkamercommissie gaat onderzoeken of de plannen uit de Inclusie Agenda uitgevoerd zijn.

Welke plannen heeft Nijkerk om toegankelijkheid te verbeteren?

Nijkerk heeft sinds eind 2017 een Inclusie Agenda. Daarin zegt de gemeente dat ze meer toegankelijk wil zijn voor mensen met een beperking of met een andere achtergrond. De gemeente wil verbeteringen doorvoeren op drie vormen van toegankelijkheid:

  • Fysieke toegankelijkheid: eventuele belemmeringen in openbare gebouwen en de openbare ruimte.
  • Schriftelijke en digitale toegankelijkheid: begrijpelijk taalgebruik en digitale informatie van bijvoorbeeld brieven, formulieren, folders en websites.
  • Sociale en mentale toegankelijkheid: hierbij gaat het om hoe met elkaar wordt omgegaan, op alle gebieden van iemands leven.

In de Inclusie Agenda noemt de gemeente maatregelen die ze wil nemen om de toegankelijkheid te verbeteren. De rekenkamercommissie wil het onderzoek starten om te kijken welke maatregelen zijn uitgevoerd en in hoeverre de gemeente voldoet aan (wettelijke) eisen op dit vlak.

Inhoud van het onderzoek

In dit onderzoek wil de rekenkamercommissie ervaringen betrekken van inwoners met een beperking of met een andere achtergrond. Naast de ervaringen van inwoners betrekt de rekenkamercommissie ook ervaringen van ambtenaren en andere professionals in dit onderzoek. Verder gaat de commissie documenten bestuderen die voor dit onderzoek belangrijk zijn.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek zal leiden tot een rapport waarin de rekenkamercommissie indien mogelijk aanbevelingen doet voor nog verdere verbetering van de toegankelijkheid. Dit rapport publiceert de rekenkamercommissie voor de zomer van 2023 op www.rkvalleienveluwerand.nl.