Over de rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand doet onafhankelijk onderzoek naar met name de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Zij geeft antwoord op de vragen of het beleid de gewenste resultaten heeft opgeleverd en of dit tegen zo min mogelijk kosten tot stand is gekomen.

De Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.