Over de rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand doet onafhankelijk onderzoek naar met name de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Zij geeft antwoord op de vragen of het beleid de gewenste resultaten heeft opgeleverd en of dit tegen zo min mogelijk kosten tot stand is gekomen.

De Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. 

Meer weten over het werk van een rekenkamer of rekenkamercommissie? Bekijk de korte animatie over het werk van rekenkamers.

De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en 4 leden. Zij zijn extern. Dat wil zeggen dat ze niet werkzaam zijn bij één van de aangesloten gemeenten. Twee ambtelijk onderzoekers/secretarissen (part-time) ondersteunen de commissie en voeren grotendeels de onderzoeken uit. Hun werkplek is in het gemeentehuis van Barneveld.

Voorzitter

De heer drs. Jan van Zomeren heeft in diverse functies ruime ervaring opgedaan bij de overheid. Hij was 12,5 jaar burgemeester in de gemeenten Heumen en Gemert-Bakel. Daarvoor was hij bestuurssecretaris bij de politieregio Gelderland-Midden en plv kabinetschef van de Commissaris van de Koningin in Drenthe en Noord Brabant. Ook was hij statenlid in Gelderland en raadslid in de gemeente Amerongen. Nu vervult hij enkele bestuursfuncties (w.o. Stichting Kasteel Amerongen en activiteiten m.b.t. Srebrenica).

Leden

De heer dr. Mark Pen is hoofd onderzoekbeleid bij de Universiteit Utrecht. Eerder was hij strateeg bij een grote gemeente, plaatsvervangend griffier, (wetenschappelijk) onderzoeker, consultant en lid van een gemeentelijke rekenkamercommissie.

De heer drs. Herbert ter Beek MPM is algemeen en bedrijfseconoom en Master of Public Management. Hij is eigenaar-adviseur van een economisch beleidsonderzoeks- en adviesbureau en was zes jaar lid van de RKC Haarlemmermeer.

De heer drs. Jan Doorakkers is zelfstandig adviseur op ruimtelijk-economisch gebied. Daarvoor was hij onder andere directeur van een middelgroot adviesbureau en lid van een gemeentelijke rekenkamercommissie.  

Mevrouw drs. Jolanda Versteegh is bestuurskundige en werkt als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Voorheen is zij actief geweest als consultant bij een adviesbureau en in financiële managementfuncties bij de lokale overheid.

Secretaris/onderzoeker

Mevrouw ir. Ingrid Spoor werkt sinds 1 november 2011 als secretaris/onderzoeker bij de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Daarvoor heeft zijn in de gemeente Veenendaal gewerkt als secretaris van de rekenkamercommissie. Ook is zij werkzaam geweest als planning en controlmedewerker bij Wageningen UR.

Mevrouw Marjolein Barel-Glashouwer MSc werkt sinds 1 juli 2020 als secretaris/onderzoeker bij de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Na haar studie Ontwikkelingsstudies heeft zij eerst in het buitenland gewerkt en vervolgens bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarna is zij vijf jaar secretaris/onderzoeker bij de rekenkamercommissie Soest geweest.

J. van Zomeren (voorzitter)

Functies:

 • Bestuurslid/secretaris Stichting Kasteel Amerongen, niet betaald;
 • Projectadviseur tentoonstelling Srebrenica Genocide, niet betaald;
 • Ambassadeur Euregio Rijn-Waal, niet betaald;
 • Bestuurslid Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea, niet betaald.

M. Pen (lid)

Functie:

 • Hoofd onderzoekbeleid bij de Universiteit Utrecht, betaald.

H.M. ter Beek (lid)

Functies:

 • Eigenaar-adviseur van Bureau voor Economische Argumentatie (BEA), betaald;
 • Penningmeester Stichting Vrienden van Sint Ansfridus, niet betaald.

J.C.T.M. Doorakkers (lid)

Functies:

 • Directeur Doorakkers-Advies, betaald;
 • Lid Raad van Commissarissen Bedrijvencentra Utrecht, betaald;
 • Voorzitter bestuur Stichting Wittevrouwen Bolwerk, betaald;
 • Voorzitter bestuur Stichting Vondellaan, betaald;
 • Docent bij Stichting Clok, betaald.

J.T. Versteegh (lid)

Functies:

 • Lid van raad van commissarissen ExpertCare, betaald;
 • Lid van raad van toezicht J.T.V. Tandzorg for kids, betaald;
 • Lid van raad van toezicht Sovee, niet betaald;
 • Lid rekenkamer gemeente Vijfheerenlanden, betaald.