Aanmelden onderzoeksidee

De rekenkamer is onafhankelijk en kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Maar ze luistert wel graag naar belanghebbenden en ontvangt graag onderzoeksideeƫn van inwoners.

Weet u een onderdeel van het gemeentelijk beleid, waarvan u denkt: 'Daar zou de rekenkamer onderzoek naar moeten doen?'. Stuur dan een e-mail naar info@rkvalleienveluwerand.nl met daarin het onderwerp en een korte toelichting waarom u vindt dat dit onderzoek uitgevoerd moet worden. U ontvangt binnen 6 weken een reactie.

Welke onderwerpen komen in aanmerking?

De rekenkamer evalueert in principe het gemeentelijk beleid achteraf. Daarnaast hanteren wij de volgende selectiecriteria:

  • Hoe maatschappelijk relevant is het onderwerp?
  • Wat zijn de risico's voor de gemeente?
  • Wat is de toegevoegde waarde van het onderzoek?
  • Is de onderzoeksvraag niet op een andere, meer eenvoudige wijze te beantwoorden?
  • Is een soortgelijk onderzoek al eerder uitgevoerd?

Wat onderzoekt de rekenkamer niet?

De rekenkamer richt zich niet op individuele gevallen. Uw onderzoeksidee moet het persoonlijk belang overstijgen. Als u vindt dat u persoonlijk bent benadeeld, zoekt u dan schriftelijk of mondeling contact met de klachtencoƶrdinator van de gemeente.