Het scheiden van afval gaat goed in Nijkerk, maar het kan nog beter

In gemeente Nijkerk scheiden inwoners hun afval steeds beter: steeds meer grondstoffen worden apart van het restafval ingezameld en gerecycled. Tegelijkertijd constateert de rekenkamercommissie dat er in het restafval potentieel voor verbetering zit. Er zijn namelijk nog veel grondstoffen in het restafval aanwezig. Dit en meer blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.

Hoeveelheid restafval is verminderd, maar doelstelling niet volledig gehaald

De gemeente Nijkerk had als doelstelling voor 2020 gesteld: 103 kilo restafval per inwoner per jaar en 76% afvalscheiding. Deze doelstelling is gedeeltelijk bereikt: in 2020 heeft gemeente Nijkerk 77% afvalscheiding behaald, maar zat met 115 kilo restafval boven de doelstelling van 103 kg per inwoner per jaar. De hoeveelheid restafval heeft ruimte voor verbetering. De genomen maatregelen hebben wel geleid tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid restafval en een toename van de apart ingezamelde grondstoffen, met name plastic, metalen en drankenkartons (PMD).

De kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen is conform de norm

Nijkerk zamelt grondstoffen apart in van het restafval. Het gaat dan bijvoorbeeld om groente- fruit- en tuinafval (GFT), PMD, glas en oud papier en karton. De kwaliteit van deze apart ingezamelde grondstoffen is conform de norm die daarvoor gesteld is. Deze grondstoffen kunnen dan ook goed worden hergebruikt voor nieuwe producten.

In restafval zitten nog grondstoffen, betere scheiding is mogelijk

Uit onderzoek blijkt dat in het restafval van inwoners nog veel grondstoffen zitten, zoals GFT, PMD en oud papier. Iets meer dan de helft van het restafval bestaat uit grondstoffen. Die hoeveelheid restafval wordt dus kleiner als inwoners het afval beter scheiden. Extra maatregelen van de gemeente, zoals communicatie en handhaving, leiden naar verwachting tot een verdere verbetering van de afvalscheiding. Nog beter scheiden is goed voor het milieu en het levert ook financiƫle voordelen op: restafval verwerken kost namelijk geld en nuttig herbruikbare grondstoffen leveren juist geld op.

Het college informeert de gemeenteraad, maar onvoldoende over het halen van beleidsdoelstellingen

Het college stuurt de gemeenteraad regelmatig informatiebrieven over verwachte wijzigingen in afvalbeheer, neemt verplichte informatie op in de informatievoorziening en legt raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor. Met deze informatie kan de raad echter in onvoldoende mate volgen of de beleidsdoelstellingen inhoudelijk gehaald worden. Informatie over bijvoorbeeld de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen ontvangt de raad niet.

Aanbevelingen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie raadt de gemeente aan om hogere doelstellingen voor 2025 te formuleren. Ook is een aanbeveling om aan te geven welke maatregelen nodig zijn om het landelijke streven van 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025 in Nijkerk te halen. Het ligt voor de hand om door te gaan met zoveel mogelijk bronscheiding van herbruikbare grondstoffen en dit te intensiveren. Ook is het belangrijk dat de gemeente gaat monitoren of er weinig afval zit in de ingezamelde grondstoffen.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiƫntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Rapport onderzoek afvalbeleid Nijkerk

U kunt hier het 'Rapport onderzoek afvalbeleid Nijkerk (pdf, 2 MB)' downloaden.