Meer aandacht van gemeente Nijkerk nodig voor toegankelijkheid en inclusie

De rekenkamer concludeert uit onderzoek dat toegankelijkheid en inclusie sinds 2020 niet voldoende aandacht krijgen bij de gemeente Nijkerk. Dat leidt ertoe dat beleidsdoelen veelal niet gehaald worden. 

Wat is de Nijkerkse Inclusie Agenda?

De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de Nijkerkse Inclusie Agenda. De Inclusie Agenda gaat over het verbeteren van de fysieke, schriftelijke, digitale en sociale toegankelijkheid van de gemeente. De Inclusie Agenda gaat over dezelfde kansen en mogelijkheden voor mensen, ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben en ongeacht hun geloof, etniciteit of wat dan ook.

Gemeente voldoet grotendeels aan wettelijke vereisten, maar haalt eigen beleidsdoelen veelal niet

Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Nijkerkse Inclusie Agenda vastgesteld. Toen zijn er activiteiten uitgevoerd waarmee men de toegankelijkheid en inclusie in Nijkerk wilde verbeteren. Maar sinds 2020 zijn de meeste zichtbare activiteiten gestopt. Ook zijn beleidsdoelen veelal niet gehaald, hoewel de gemeente nog wel acties uitvoert om de toegankelijkheid en inclusie in Nijkerk te bevorderen. De gemeente voldoet grotendeels aan de wettelijke verplichtingen die er zijn voor toegankelijkheid. Doelgroepen, de ervaringsdeskundigen, worden weinig betrokken als de gemeente nieuw beleid ontwikkelt. Terwijl beleid óver een doelgroep meer succesvol is als het gemaakt wordt mét de doelgroep. De rekenkamer acht het waarschijnlijk dat een aantal voornemens uit de Inclusie Agenda niet zijn uitgevoerd doordat er sinds 2020 geen ambtelijke coördinatie meer voor was.

Aanbevelingen rekenkamercommissie

De rekenkamer raadt de gemeente aan om de doelgroepen, de ervaringsdeskundigen, te betrekken bij beleid, zodat zij meedenken en adviseren over toegankelijkheid. Ook adviseert de rekenkamer om de Inclusie Agenda te actualiseren en een ambtelijk aanjager aan te stellen. Deze aanjager zou in de organisatie blijvend aandacht moeten vragen voor het belang van inclusie en toegankelijkheid.