Meer zicht op het werk van Meerinzicht

Welke prestaties levert Meerinzicht? Hoe verloopt de samenwerking met gemeenten? Deze vragen staat centraal in een nieuw onderzoek. De rekenkamercommissies van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voeren het onderzoek uit. Deze gemeenten werken namelijk samen in het samenwerkingsverband Meerinzicht.

Wat is Meerinzicht?

De 3 gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken. Dit heet sociaal domein. Bij Meerinzicht kunnen inwoners terecht voor huishoudelijke hulp, een uitkering of jeugdzorg. Daarnaast werken de gemeenten via Meerinzicht samen op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, financiën, gebouwenbeheer, personeelszaken en informatisering en automatisering. Meerinzicht is maatschappelijk gezien een belangrijke organisatie.

Wat onderzoeken de rekenkamercommissies en waarom?

Door dit onderzoek willen de 3 gemeenten inzicht geven in hoe de samenwerking binnen Meerinzicht verloopt. Vragen die aan bod komen zijn:

  • zijn de afspraken tussen de gemeenten en Meerinzicht goed vastgelegd?
  • welke prestaties levert Meerinzicht?
  • krijgen de gemeenteraden voldoende informatie over Meerinzicht?

Planning onderzoek

De rekenkamercommissies voeren het onderzoek uit in de eerste helft van 2021. De gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde ontvangen het rapport naar verwachting in het derde kwartaal. Het rapport wordt dan ook openbaar op de websites van de rekenkamercommissies.

Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk hebben samen één rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De commissie onderzoekt de uitwerking van het beleid van de gemeente en kijkt of het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld ook goed gebruikt is.

Rekenkamercommissie Zeewolde

Zeewolde maakt deel uit van de gemeenschappelijke rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Naar overzicht