Gemeente Scherpenzeel handelt omgevingsvergunningen goed af

De rekenkamercommissie concludeert uit onderzoek dat aanvragen voor omgevingsvergunningen in Scherpenzeel efficiënt afgehandeld worden, maar dat een vergunning aanvragen voor inwoners vaak ingewikkeld is. Op de gemeentelijke website staat veel informatie over regels en procedures, maar het valt niet mee om de juiste informatie te vinden. Dat komt vooral door de technische en juridische termen die gebruikt worden. Daarom vindt de rekenkamercommissie dat de informatievoorziening kan worden verbeterd.

Aanvragen omgevingsvergunning om te kunnen bouwen

Wie in Scherpenzeel wil bouwen, verbouwen of slopen krijgt te maken met regelgeving. Voor bepaalde werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. Inwoners kunnen terecht bij de gemeente en de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) voor informatie over regelgeving en het aanvragen van vergunningen. De gemeente is verantwoordelijk voor de regelgeving en informatievoorziening daarover. De omgevingsdienst neemt vergunningsaanvragen in behandeling. Wanneer een vergunningsaanvraag afgewezen wordt en een aanvrager het er niet mee eens is, dan kan bezwaar worden gemaakt. De rekenkamercommissie heeft de informatievoorziening, de behandeling van vergunningsaanvragen en bezwaarschriften onderzocht.

Afhandeling efficiënt en binnen wettelijke termijnen, maar ingewikkeld voor inwoners

Doordat het aanvraagproces voor inwoners ingewikkeld is, zijn ze vaak niet goed op de hoogte van de indieningsvereisten van een aanvraag. Daardoor dienen ze onvolledige aanvragen in, waardoor het afhandelen langer duurt. De rekenkamercommissie constateert dat de aanvragen over het algemeen efficiënt en binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld.
De omgevingsdienst heeft oog voor de klanttevredenheid. De dienst is steeds bezig om het aanvraag- en afhandelingsproces te optimaliseren met behoud van klanttevredenheid.

Afhandeling bezwaarschriften zorgvuldig

De afhandeling van bezwaarschriften verloopt in Scherpenzeel zorgvuldig en binnen wettelijke termijnen. Inwoners vinden welllicht dat de afhandeling lang duurt, maar in het afhandelingsproces moet een aantal wettelijke stappen doorlopen worden en dat kost tijd.

Aanbeveling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie adviseert de gemeente Scherpenzeel om de informatie over regelgeving en indieningsvereisten van vergunningaanvragen te verbeteren en zo nodig een communicatiedeskundige daarvoor in te schakelen.