Persbericht: Rekenkamercommissie positief over De Kleine Schans in Woudenberg

Voor de inwoners van Woudenberg is De Kleine Schans een lokale en laagdrempelige voorziening. Inwoners kunnen er terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. De Kleine Schans informeert inwoners op diverse manieren over haar aanbod. Het beeld is dat inwoners weten waarvoor zij bij De Kleine Schans terecht kunnen. Verschillende partijen werken goed samen binnen de Kleine Schans. Dit en meer blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.  

Wat is De Kleine Schans?

De Kleine Schans is een coöperatie die begin 2018 in de gemeente Woudenberg is opgericht. In de coöperatie werken de gemeente Woudenberg, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisatie en andere maatschappelijke partners samen. De coöperatie voert de gemeentelijke taken uit op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Leerplichtwet. Het bijzondere aan deze samenwerkingsvorm is dat de positie van de gemeente gelijkwaardig is aan die van de andere leden van de coöperatie. De rekenkamercommissie heeft twee jaar na oprichting het functioneren van De Kleine Schans geëvalueerd.

Ondanks positieve waardering zijn verbeteringen mogelijk

De rekenkamercommissie is positief over de wijze waarop de verschillende partijen van De Kleine Schans samenwerken, elkaar weten te vinden en invulling geven aan de veranderingen in het sociaal domein. Tegenover deze positieve waardering is de  rekenkamercommissie wel kritisch over een paar zaken. Zo kan De Kleine Schans niet goed “hard” maken of de verrichte inspanningen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Daarnaast sluiten de doelstellingen van de gemeente en De Kleine Schans niet volledig op elkaar aan en zijn doelstellingen de laatste jaren steeds gewijzigd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan. De 
rekenkamercommissie adviseert de gemeenten dan ook om de doelstellingen scherper te formuleren, in de gaten houden dat De Kleine Schans de gemeentelijke doelen nog meer centraal stelt en inzichtelijk rapporteert over haar bijdrage aan die gemeentelijke doelen. 

Lees het volledige onderzoeksrapport.