Waardering Meerinzicht dwingt gemeenten tot concrete doelen

Het samenwerkingsverband Meerinzicht voldoet aan verwachtingen van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Maar de gemeenten kunnen het werk van Meerinzicht lastig bijsturen. Dit komt omdat informatie over Meerinzicht niet altijd aansluit bij de wensen van de gemeenten. Ook hebben de gemeenten weinig concrete doelen meegegeven waar Meerinzicht naartoe moet werken. Dit en meer blijkt uit rekenkameronderzoek. 
 

Wat doet Meerinzicht?

Meerinzicht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Deze gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken. Bij Meerinzicht kunnen inwoners terecht voor zaken zoals huishoudelijke hulp, een uitkering of jeugdzorg. Ook werken de drie gemeenten via Meerinzicht samen op het gebied van belastingen, facilitaire dienstverlening, financiƫn, gebouwenbeheer, personeelszaken en informatisering & automatisering. Meerinzicht is maatschappelijk gezien een belangrijke organisatie.

Meerinzicht doet goed werk, maar concrete doelen ontbreken

Het is niet objectief vast te stellen of de taken door Meerinzicht beter uitgevoerd worden dan wanneer de drie gemeenten dat ieder voor zich zouden doen. Omdat de gemeenten weinig concrete doelen aan Meerinzicht hebben meegegeven, is het voor Meerinzicht niet duidelijk waar ze aan moet voldoen. Op basis van alle gesprekken komt wel het beeld naar voren dat de uitvoering goed gaat. Ook zijn de drie gemeenten positief over de samenwerking met Meerinzicht. In het onderzoek zijn geen signalen opgepikt dat de dienstverlening richting inwoners en gemeenten niet op orde zou zijn.

Informatie naar de gemeenten kan beter

De gemeenteraden ontvangen regelmatig informatie over Meerinzicht, maar zij ervaren dit nog als onvoldoende. Dat komt omdat zijn met de informatie niet goed kunnen bepalen of Meerinzicht op de juiste koers is. Het zou goed zijn als de gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde met elkaar afspreken welke informatie over Meerinzicht zij nodig hebben. Ook zou besluitvorming door de gemeenteraden over zaken die Meerinzicht aangaan enigszins tegelijk moeten verlopen.

Publicatie rapport

De gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben het rapport ontvangen. Bekijk het Eindrapport Meerinzicht Zeewolde.