Rekenkamer start onderzoekt naar digitale dienstverlening gemeente Woudenberg

De rekenkamer is gestart met een onderzoek naar de digitale dienstverlening in de gemeente Woudenberg. De rekenkamer wil inzicht geven in het aanbod, de kwaliteit en toegankelijkheid van de digitale dienstverlening, onder andere van de gemeentelijke website.

Digitale dienstverlening wordt steeds belangrijker

De gemeente Woudenberg biedt steeds meer diensten en producten digitaal aan, net als andere gemeenten in Nederland. Een verhuizing doorgeven, een nieuw paspoort aanvragen of een melding over een kapotte stoeptegel doorgeven. Dit soort zaken kunnen allemaal via de gemeentelijke website geregeld worden. Vrijwel alle inwoners krijgen te maken met digitale dienstverlening. Het is belangrijk dat de gemeente deze dienstverlening goed organiseert. De ontwikkelingen gaan snel en gemeenten moeten voldoen aan diverse regelgeving onder ander vanuit de Rijksoverheid. Het vraagt van de gemeente de nodige inspanning en aanpassingen om de digitale dienstverlening goed te organiseren.

Wat gaat de rekenkamer onderzoeken?

In het onderzoek gaat de rekenkamer kijken of de gemeente de digitale dienstverlening goed organiseert. In het onderzoek zal ook worden onderzocht hoe inwoners de dienstverlening ervaren en of het toegankelijk is voor alle inwoners.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek zal leiden tot een rapport waarin de rekenkamer indien mogelijk aanbevelingen doet voor verbetering van de digitale dienstverlening. Dit rapport publiceert de rekenkamer naar verwachting eind 2024 op www.rkvalleienveluwerand.nl.