Start rekenkameronderzoek in Leusden naar de uitvoering van het subsidiebeleid

De rekenkamer start een onderzoek naar de uitvoering van het subsidiebeleid in de gemeente Leusden. De gemeente geeft subsidies aan diverse maatschappelijke organisaties voor de uitvoering van allerlei activiteiten. Het merendeel van de organisaties die subsidie ontvangen zijn actief binnen het sociaal domein. De rekenkamer gaat in het onderzoek kijken of de  gemeente haar doelen bereikt door het verstrekken van de subsidies.

Onderzoek richt zich op aantal subsidieontvangers

De gemeente geeft subsidies aan tientallen organisaties. De rekenkamer zal in het onderzoek enkele organisaties nader onderzoeken. De geselecteerde organisaties zijn actief in het sociaal domein op het terrein van cultuur, sport, kinderopvang en onderwijs. Daarbij kijkt de rekenkamer vooral naar het proces van subsidieverstrekking en -verantwoording en niet naar de wijze waarop de organisaties de activiteiten uitvoeren.  

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek zal leiden tot een rapport waarin de rekenkamercommissie indien mogelijk aanbevelingen doet voor nog verdere verbetering van de uitvoering van het subsidiebeleid. Dit rapport publiceert de rekenkamercommissie naar verwachting eind 2024 op www.rkvalleienveluwerand.nl.