Uitvoering schulddienstverlening RSD op peil

Rekenkameronderzoek wijst uit: uitvoering schulddienstverlening RSD op peil, ruimte voor verbetering op preventie en nazorg.

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) heeft haar schulddienstverleningsproces goed op orde. Inwoners zijn tevreden over hun ervaringen met de RSD. Het is echter lastig te beoordelen welk resultaat de RSD behaalt. Zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek van vier rekenkamercommissies in de regio Utrecht.

Het onderzoek, uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van de rekenkamercommissies van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, wijst uit dat de RSD een professionele en betrokken organisatie is waarin het uitvoeringsproces van schulddienstverlening over het algemeen goed verloopt. De dienst verricht veel inspanningen om mensen met schulden te bereiken en werkt goed samen met netwerkpartners. Er is ruimte voor verbetering op het gebied van preventie en nazorg.

Resultaat

In hoeverre de inspanningen van de RSD ook echt resultaat opleveren, de belangrijkste onderzoeksvraag, kan niet worden aangetoond. Er is te weinig informatie over de resultaten van de schulddienstverlening om dit goed te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld: hoeveel procent van de klanten van de RSD is uiteindelijk schuldenvrij? Vanuit de gemeenteraden wordt ook niet op deze informatie gestuurd. De rekenkamercommissies adviseren dan ook om te zorgen voor een betere informatievoorziening over de resultaten van schulddienstverlening.

Behandeling

Binnenkort bespreken de rekenkamercommissies in een gezamenlijke, besloten, sessie de resultaten van het onderzoek met genodigden uit de RSD-gemeenten en het werkveld. Het onderzoeksrapport wordt daarna door de gemeenteraden behandeld.